Toppers X
2023-24

SAURABH YADAV

93.4%

ANSHIKA MAURYA

92%

AVINASH KUMAR

91.6%

SAHIL KUMAR YADAV

91.6%

ADITYA KUMAR

91.4%

DEVIKA PATEL

91.4%

AL ZAMIYA FIRDAUS

91.2%

MUSKAN KUSHWAHA

90.6%

AKSHAT UPADHYAY

90.4%

DHRUV KUSHWAHA

90.2%

2022-23
2021-22
2020-21
2019-20
2018-19